İlahiyat 2 Yıllık AÖF Bölümü Nedir? Ne İş Yapar?

İlahiyat bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Önlisans ve lisans bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimi...


İlahiyat bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Önlisans ve lisans bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 2 yıllık İlahiyat bölümü var. Aşağıda sırasıyla İlahiyat bölümü nedir, puan türü nedir, İlahiyat bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, İlahiyat dikey geçiş bölümleri ve atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
 
AÖF ilahiyat mezunları ne iş yapar
AÖF İlahiyat
İlahiyat Önlisans Programı, Açıköğretim Fakültesi bünyesinde 1998 yılında açılan bir programdır. İlahiyat Önlisans Programı 2010-2011 öğretim yılında yıllık mutlak sistemden dönemlik kredili sisteme dönüştürülmüştür. İlahiyat Önlisans Programı, örgün öğretimde mevcut İlahiyat programının ilk iki yılıyla içerik itibarıyla örtüşen, ancak daha büyük toplum kesimlerine benzer fırsatları sunma amacına yönelik olarak açılmış bir programdır. İlahiyat Önlisans programı, lise mezuniyeti, yaşı ve mesleği ne olursa olsun herkese açık, büyük toplum  kesimlerini doğru dinî bilgiyle buluşturmayı amaçlayan bir programdır.

2 Yıllık İlahiyat Bölümü Nedir?

İlahiyat bölümü; çeşitli devlet kurumlarında din ile ilgili alanlarda görev alacak meslek elemanlarının yetiştirildiği bir AÖF önlisans programıdır.

Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Önlisans Programından mezun olan öğrenciler, “İlahiyat Önlisans Diploması” alırlar. Programı bitiren öğrencilere “İlahiyat Meslek Elemanı” unvanı verilir.

İlahiyat Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 2 yıl olan İlahiyat bölümü için girilmesi gereken sınav TYT sınavıdır. İlahiyat, TYT puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm önlisans programlarında olduğu gibi İlahiyat bölümü için de baraj puanı 150 puandır.

AÖF İlahiyat Önlisans Programına Kayıt Yapmanın Çeşitli Yolları

1- Lise mezunları TYT sınavı ve puanı ile bölüme kayıt yapabilir.
2- Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler ikinci üniversite kapsamında puansız olarak kayıt yapabilir.

İlahiyat Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

İlahiyat mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. İlahiyat mezunları iş imkanları ve çalışma olanakları şunlardır:

***Mezunlar yeterlik belgesi aldıklarında;

1- İmamlık
2- Müezzinlik
3- Kur’an Kursu öğreticiliği
4- Önlisans KPSS puanı ile 3001 kodlu devlet memurlukları

İlahiyat Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere İlahiyat mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek İlahiyat mezunlarının görevleri şunlardır:

Kuran Kursu Öğreticilerinin Görevleri

1- Kurs öğrencilerine usulüne göre Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okumayı öğretmek.
 
2- Hafızlık yapmak isteyenlere Başkanlıkça hazırlanan Hafızlık Eğitim Programına göre hafızlık yaptırmak.
 
3- Namaz sureleri ve dualarını ezberletmek ve meallerini öğretmek.
 
4- Başkanlıkça hazırlanan programlara göre öğrencilere itikat, ibadet, ahlak ve siyer dersleri vermek ve ibadetlerin yapılışını uygulamalı olarak öğretmek.
 
5- Kursun temiz ve düzenli tutulmasını sağlamak.
 
6- Müftülük tarafından düzenlenen irşat ve eğitim programlarında görev almak, gerektiğinde seminer, panel, sempozyum gibi toplantılara katılmak, konferans vermek ve aile ve dini rehberlik bürolarında görev yapmak.
 
7- Müftülüğün bilgisi dahilinde, görev mahallerindeki vakıf, dernek ve benzeri kuruluşların Kur’an öğrenme ve irşat taleplerine katkı sağlamak.
 
8- Yaz Kur’an kurslarında görev yapmak.
 
9- Yurt ve pansiyonu bulunan kurslarda nöbet tutmak, öğrencilerin iaşe ve ibate işlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde görev almak.
 
10- Ders saatleri dışında öğrencilere rehberlik etmek ve etüt yaptırmak.
 
11- Görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.


Müezzinlerin Görevleri

1- Vakit namazları ile cuma, bayram, teravih ve cenaze namazlarında müezzinlik yapmak; sala vermek. 
2- Güneşin doğmasına bir saat kala sabah ezanını okumak, her gün öğle namazından bir saat önce açıp yatsı namazından sonra kapatmak suretiyle camiyi gün boyu açık tutmak. 
3- Kur’an-ı Kerim, meal/tefsir, hadis, siyer ve ilmihal konularının yer aldığı çalışma programını camide uygulamak. 
4- Camideki ses cihazları ile diğer teknik araç ve gereçlerin bakımını, korunmasını ve çalışır durumda bulundurulmasını sağlamak, cami minaresi ve ses cihazının ibadet maksadı dışında kullanılmasına engel olmak. 
5- Cami ve çevresinin bakım ve temizliğini yapmak; şadırvan, abdest alma yeri ve tuvalet gibi yerlerin temizliğinin vakıf, dernek, köy tüzel kişiliği, belediye veya ilgililer tarafından yapılmasını sağlamak.
6- Teberrukat eşyasının temizlik, bakım ve korunmasını sağlamak. 
7- İsteyen vatandaşlara Kur’an-ı Kerim okumayı öğretmek ve dini bilgiler vermek konusunda imam-hatibe yardımcı olmak, müftülükçe yapılacak program gereğince mukabele okumak, dini gün ve gecelerde düzenlenecek programlarda görev almak. 
8- Türk Medeni Kanununa göre akdedilen nikahtan sonra isteyenlere nikahın dini merasimini icra etmek. 
9- Cami ziyaretlerinin, İslam adabına ve güvenlik kurallarına uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak; camilerin avlu ve müştemilatında satıcılık, dilencilik gibi ibadet huzurunu ihlal eden her türlü davranışı ve faaliyeti önlemek için gerekli tedbirleri almak. 
10- Bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (l), (m) ve (n) bentlerinde sayılan cami dışı din hizmetlerinin verilmesinde görev almak. 
11- İmam-hatibin bulunmadığı zamanlarda imam-hatiplik görevlerini yapmak. 
12- Görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

İlahiyat Mesleği Çalışma Ortamı ve Şartları

Her meslek herkese uygun olmayabilir. Bu nedenle İlahiyat çalışma koşullarına göz atmanız yararınıza olabilir. İlahiyat okuyanlar, ileride icra edecekleri meslekte şu ortamlarda çalışacaktır:

İlahiyat mezunu olanların genellikle Kuran Kursu öğreticisi, imam veya müezzin olduğunu söylemiştik. Bu doğrultuda çalışacakları alanlar Kuran kursları ve camiler olacaktır. Bu nedenle görev alanları kalabalıktır diyebiliriz. Özellikle müezzin ve imamlar esnek saatlerde çalışmak zorundadır. Sabah ve yatsı namazları da kıldıracakları için gündüz mesaisi diye bir kavram olmayacaktır.

İlahiyat Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için İlahiyat maaşlar 4000-4500 lira arasında değişmektedir.

İlahiyat Bölümü Dikey Geçiş Bölümleri, DGS ile Hangi Bölümlere Geçiş Yapabilir?

2 yıllık bölümlerden mezun olanlar, çeşitli lisans programlarına dikey geçiş yapabilir. Dikey geçiş, DGS sınavı ile gerçekleşmektedir. İlahiyat bölümü mezunları da DGS ile bazı 4 yıllık bölümlere geçiş yapabilmektedir. İlahiyat dikey geçiş bölümleri şunlardır:

1- İlahiyat
2- Arap Dili ve Edebiyatı
3- Arapça Öğretmenliği
4- Fars Dili ve Edebiyatı
5- İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı
6- İslami İlimler

2 Yıllık İlahiyat Bölümü Dersleri Nelerdir?

AÖF İlahiyat bölümünde sizi en çok zorlayacak olan ders Arapçadır. Ancak iyi bir çalışma ile ve geçmiş yıllarda sınavlarda çıkan soruları çözerek bu dersi de kolaylıkla geçeceğinizi söyleyebiliriz.

1. Sınıf 1. Dönem Dersleri
Arapça 1, İslam İnanç Esasları, İslam İbadet Esasları, İslam Ahlak Esasları, İlk Dönem İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi.

1. Sınıf 2. Dönem Dersleri
Arapça 2, Tefsir Tarihi Ve Usulü, Hadis Tarihi Ve Usulü , İslam Hukukuna Giriş, İslam Kurumları Ve Medeniyetleri, Türk İslam Edebiyatı.

2. Sınıf 1. Dönem Dersleri
Arapça 3, Tefsir, Günümüz Fıkıh Problemleri, İslam Düşünce Tarihi, İslam Mezhepleri Tarihi, Din Psikolojisi, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1, Türk Dili 1.

2. Sınıf 2. Dönem Dersleri
Arapça 4, Hadis, Kelam’a Giriş, Din Sosyolojisi, Yaşayan Dünya Dinleri, Din Eğitimi Ve Din Hizmetlerinde Rehberlik, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2, Türk Dili 2.

İlahiyat Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. İlahiyat KPSS taban puanları için 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 atamalarına baktık. İlahiyat bölümüne son beş yılda hiç kontenjan verilmemiştir. Ancak açıktan alımlarla mezunlar Diyanet Başkanlığına bağlı birimlere alınmaktadır.

İlahiyat Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. İlahiyat tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

1- Dikkatli ve sabırlı olmalı.
2- Dini ilimlere, özellikle de İslam’a ilgi duymalı.
3- Ekip çalışmasını sevmeli.
4- Hitabet yeteneği gelişmiş olmalı.
5- İmamlık, müezzinlik veya Kuran kursu öğreticiliği düşünenlerin sesleri güzel olmalı.
6- Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.
7- Okumayı, araştırmayı sevmeli.
8- Planlı çalışmayı bilmeli.

İlahiyat Okuyanlar ve İlahiyat Bölümü Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. İlahiyat yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de bu içeriğimizi zenginleştirmek ve daha işlevsel hale getirmek için İlahiyat iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER: 30
 1. Iki yıllık ilahiyat okudum atanabilmek için kpss dhbt şart mı?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba. Evet; imam, Kur'an kursu öğreticisi veya müezzin olmak için DHBT şart. Anak tüm önlisans mezunlarının başvurabildiği 3001 nitelik kodlu normal memurluklara DHBT olmadan da başvurabilirsiniz.

   Sil
 2. Kuran kursu ogreticisi olmak icin kpssden kac puan almaliyim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Alım yapılacağı zaman bir taban puan belirlenir. Bu puan genellikle 60 oluyor. 60 puan alan herkes başvurabiliyor. Alım yapılacak kontenjan sayısının sanırım iki katı kadar kişi(puanı yüksek olanlar) mülakata çağrılıyor ve alımlar gerçekleşiyor.

   Sil
  2. Fahri gorev yapmak isterdeniz 60 uzeri almaniz yeter sadece mulakata tabii tutuldugunuzda 70 ve uzeri almaniz gerrkiyor

   Sil
 3. Eğitim dili Arapça olan önlisans öğrencisiyim bu bölümü bitirdikten sonra Arapça öğretmen i olabilir miyim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hayır, öğretmen olabilmeniz için lisans mezunu olmalısınız. Önlisans mezunları öğretmen olamaz.

   Sil
 4. Merhabalar,
  Ben 4 yıllık işletme mezunuyum fakat 2 yıllık ilahiyat bitirmek üzereyim sorum su en yüksek diploma esas alınıyor peki ben imam yada müezzin olabilir miyim yada ne yapmak gerekir

  YanıtlaSil
 5. Açıköğretim işletme 1.sinif öğrencisiyim.isketme okumaktan vazgeçip ilahiyat bolumune gecebiliyormuyum

  YanıtlaSil
 6. İlahiyat ön lisans mezunları formasyon alıp din kültürü öğretmenliği yapabilir mi ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hayır, önlisan mezunlarına formasyon verilmez; öğretmenlik için lisans şart.

   Sil
 7. merhaba ben ikinci üniversite olarak ilahiyat okumak istiyorum.daha sonra dgs ile ilahiyat yada islami ilimler okumak istiyorum 4 yıllık mezuniyet sonrasi din öğretmeni olabilirmiyim

  YanıtlaSil
 8. Merhaba 4 yillik beden eğitimi sporbyuksekokulu mezunuyum iki yillik ilahiyat okuyorum bitirdigimde imam yada muezzin olabilirmiyim

  YanıtlaSil
 9. ön lisans ilahiyat mezunuyum. daha sonra işletme lisans bitirdim. DHBT' ye lisans düzeyinden mi yoksa önlisans düzeyinden mi girmem gerekiyor? (Bu arada KPSS ye lisans düzeyinde girmem gerekir diye biliyorum. Bu konuda yanılıyor muyum?)

  YanıtlaSil
 10. Merhaba 2 yıllık ilahiyat bölümü bitirenler yine açıktan devam edip 4 yıllık ilahiyat lisansı tamamlayabilir mi

  YanıtlaSil
 11. Düz lise mezunu yum ilahiyat ön lisans bitirdim imam yada müezzin olabilir miyim bazıları imam hatip şart dediler kafam karıştı Allah razı olsun

  YanıtlaSil
 12. Ben 2 yıllık ilahiyat seçmek istiyorum memur olarak atanma ihtimalim yüksek mi? Nasıl olacak anlatabilirmisiniz?

  YanıtlaSil
 13. Selamun aleyküm. İlahiyat arapça ve ilahiyat arasında ne gibi bir fark var

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Aralarındaki tek farm arapca olan ilahiyatta egitimin hepsini arapca alıyorsun ıleri düzeyde arapca görmen baska bir farkları yok.egitmi inglizce olan bir bolum gibide dusunebılırsın.

   Sil
 14. 2 yıllık ilahıyat mezunuyum bizim başka memurluk yapabilme şansımız oluyor mu? Merak ettim de.

  YanıtlaSil
 15. selamlar arapca programli olan erzurum ilahiyat tum derslermi arapca acaba ve mezun olunca ozel kuran kurslarinda okul oncesi cocuk kuran egitmeni olarak calisabilirmiyim veye camilerde gorev alabilirmiyim kpss sartmi

  YanıtlaSil
 16. s.a.Iki yıllık ilahiyat önlisans bitirdikten sonra kpssye girmem gerekiyormu?Kpssyi kazanirsam hangi mesleklerde görev alabilirim?

  YanıtlaSil
 17. Eğitim fakültesi mezunuyum iki yillik ilahiyat okursam bu alanda ögretmenlik yapabilir miyim din kültüru gibi vs.

  YanıtlaSil
 18. Ben 50 yaşında lise mezunuyum 2 yıllık ilahiyat okusam atamada yaş sınırı varmı

  YanıtlaSil
 19. Bende ilahiyat okumak istiyorum ama ikinci üniversite olarak ve hiç arapça temelim yok sizce okuyabilir miyim ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bende ikinci üniversite olarak tercih ettim ilahiyati.hzic temelin yoktu arapça.ama yapanildim şükür yaoilamucak bişe yok.arapca öğreniyorum videoları ve AÖF Arapça dersleri var .olur yani istedikten sonra

   Sil
 20. Anadolu üniversitesi acıkögretim önlisans öğrencisiyim 1. Dönem 21 krediyle tamamladım 2 döneme geçtim sorum şu ben şu anda kuran kursu eğitmenligi yapabilir miyim yani hem okurken açıktan aynı zamanda fahri olarak calisabilme imkanım var mıdır ??

  YanıtlaSil
 21. iyi gunler, ben ilahiyat önlisans okuyorum. ilk yıl bittı ve ustten dersler aldım. lkıncı yıl guz döneminde bitecek. ben şimdiden önlisans kppsye kayıt yapıp sınava girebilir miyim

  YanıtlaSil
Yorum Nasıl Yazılır?
1. Yorum Kutusu'na yorumunuzu yazın.
2. Yorumlama Biçimi bölümünden Google hesabınızla mı, Anonim (Adsız) olarak mı yoksa herhangi bir isim (Adı/URL) yazarak mı yorum yapmak istediğinizi belirtin.
3. Eğer Google hesabınızla yorum yaparsanız, yorumunuza cevap yazıldığında size bir e-posta gönderilir. Bunun için ''Beni Bilgilendir'' kutucuğunu işaretleyin.
4. Yayınla butonuna tıklayın.
5.Robot değilim uyarısı çıkarsa kutucuğu işaretleyin ve sizden isteneni yapın.

Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: İlahiyat 2 Yıllık AÖF Bölümü Nedir? Ne İş Yapar?
İlahiyat 2 Yıllık AÖF Bölümü Nedir? Ne İş Yapar?
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQw0S-Sq6JKKhVIzSstYGduA-Ty0ruS3X9tOcAp3hwuRbCYS9ohyphenhyphen-91YDoK9lGJmKMaCKsNFRXYcjRH49lr0hwTqFCQT2hxP7_apHchXtiMiaYOFhyYwsebo3a2HpIT56R8VCjHiFPcrLv/s320/2-yillik-ilahiyat.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQw0S-Sq6JKKhVIzSstYGduA-Ty0ruS3X9tOcAp3hwuRbCYS9ohyphenhyphen-91YDoK9lGJmKMaCKsNFRXYcjRH49lr0hwTqFCQT2hxP7_apHchXtiMiaYOFhyYwsebo3a2HpIT56R8VCjHiFPcrLv/s72-c/2-yillik-ilahiyat.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/05/ilahiyat-2-yllk-aof-bolumu-nedir-ne-is.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/05/ilahiyat-2-yllk-aof-bolumu-nedir-ne-is.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content