Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Önlisans ve lisans bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları i...


Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Önlisans ve lisans bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 2 yıllık Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği bölümü var. Aşağıda sırasıyla Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği bölümü nedir, puan türü nedir, Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği dikey geçiş bölümleri ve atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği iş olanakları
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

Programın amacı, hukuk sektöründe gerekli hukuksal terim ve deyimleri bilen, hukuki kavramlara hakim, büro içinde ve dışında gerekli olan haberleşmeleri, organizasyonları sağlayıp iletişim kurabilen, etkili ve akıcı sunum yapan, bilgisayarda ofis programlarını kullanarak yazışmalara hakim, dosyalama ve arşivleme yapmayı bilen, kuruma uygun iş mektubu içeriği oluşturabilen, Türkçeyi iyi konuşabilen, temsil etme becerisine sahip, hukuk dosyalama sistemini ve dava hizmetlerini izleyebilen özverili, nitelikli elemanlar yetiştirmektir.

2 Yıllık Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü Nedir?

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği bölümü; adliye teşkilatı, barolar, avukatlık büroları, hukuk müşavirlikleri gibi kurum ve kuruluşların yazılarını yazan, kayıtlarını tutan meslek elemanlarını yetiştiren bir önlisans programıdır.

Günümüzde ülkemizdeki hukukçu ve avukatlık bürosu sayısındaki artışa bağlı olarak bu alanda çalışabilecek, temel hukuk bilgisi ve  büro hizmetleri hakkında yeterli donanıma sahip, nitelikli ara işgücü ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Özellikle uygulamada avukatlık bürolarında ve ofislerinde hizmet verebilecek, yazı işlerini yönetebilen, arşiv ve dosyalama teknikleri hakkında bilgisi olan, yabancı dilini yeterli düzeye getirebilmiş ara eleman ihtiyacı fazlasıyla hissedilmektedir.

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 2 yıl olan Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği bölümü için girilmesi gereken sınav TYT sınavıdır. Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği, TYT puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm önlisans programlarında olduğu gibi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği bölümü için de baraj puanı 150 puandır.

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği mezunları iş imkanları ve çalışma olanakları şunlardır:

1- Adliyeler
2- Barolar
3- Barolar
4- Belediyeler
5- Dernekler
6- Hukuk Büroları
7- İcra Müdürlükleri
8- Odalar

Adliye teşkilatında, avukatlık bürosunda, baroda, hukuk müşavirliği veya özel işletmelerin hukuk servisi ya da icra takip servislerinde çalışırlar. Günümüzde özellikle hukuk bürolarında sekreter olarak çalışan kişiler yaygın olarak lise veya dengi okul mezunu olup, işe girmek için daktilo bilgisi dışında önemli bir şart aranmamaktadır. Ayrıca hukuk öğrenimi yapan öğrenciler de beceri eğitimini bu tür hukuk bürolarında yaptıklarından, staj sırasında genel büro işleri kapsamına giren görevleri de zaten yerine getirmektedirler. Ancak mesleki eğitim veren lise dengi meslek liselerinin yaygınlaşması durumunda daha iyi tanınması bu mesleğe olan talebi artırabilecektir.

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği mezunlarının görevleri şunlardır:

1- Telefon, faks, elektronik posta gibi araçlarla iletişimi sağlar, randevuları düzenler.
2- İşyerine gelen iş sahiplerini (müvekkilleri) ve ziyaretçileri kabul eder ve görüşmek istenilen kişi ile (avukat, savcı, hukuk müşaviri gibi) görüşmesini sağlar.
3- Avukatlık bürosunda çalışıyorsa (davacı kişi avukatına vekaletname verdikten sonra) konu üzerinde avukatın hazırladığı yazıyı (dilekçeyi) usulüne uygun olarak daktilo eder ve adliyeye götürür.
4- Adliyeden davalar ile ilgili gelen her tür yazıyı ilgili dosyaya takar.
5- Duruşma günlerini izleme defterine kaydeder.
6- İstem üzerine tapu veya diğer kütük belgelerini çıkartır.
7- Makbuzları hazırlar ve imzalattırır.
8- Gerektiğinde bir başka şehre gidip-gelir.
9- Baronun kendisine verdiği kart (bir çeşit yetki belgesi) ile adliyeden veya icra dairesinden dava ile ilgili evrak kopyasını alır.
10- Çalıştığı yerin iyi görünümde olması için gerekli düzenlemeyi yapar.

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Mesleği Çalışma Ortamı ve Şartları

Her meslek herkese uygun olmayabilir. Bu nedenle Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği çalışma koşullarına göz atmanız yararınıza olabilir. Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği okuyanlar, ileride icra edecekleri meslekte şu ortamlarda çalışacaktır:

Hukuk Sekreterleri büroda çalışırlar. Ortam genellikle kalabalık ve gürültülüdür. Sekreter zaman zaman adliye sarayına veya başka bazı bürolara gitmek için kent içinde ve kent dışına seyahat etmek durumunda kalabilir.

Meslekte Kullanılan Araç-Gereçler

1- Defter, kağıt, kalem, dosya, klasör ve benzeri kırtasiye malzemeleri
2- Telefon, faks, daktilo, bilgisayar ve benzeri büro araçları ve malzemeleri

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği maaşlar 4000-4500 lira arasında değişmektedir. Özel sektörde ise Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği maaşları 2500-4000 lira arasındadır.

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü Dikey Geçiş Bölümleri, DGS ile Hangi Bölümlere Geçiş Yapabilir?

2 yıllık bölümlerden mezun olanlar, çeşitli lisans programlarına dikey geçiş yapabilir. Dikey geçiş, DGS sınavı ile gerçekleşmektedir. Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği bölümü mezunları da DGS ile bazı 4 yıllık bölümlere geçiş yapabilmektedir. Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği dikey geçiş bölümleri şunlardır:

1- Halkla İlişkiler ve Tanıtım
2- İşletme

2 Yıllık Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

1. Sınıf 1. Dönem Dersleri
Klavye Teknikleri I, Temel Bilgi Teknolojileri I, Sekreterlik Bilgisi, Hukuk Başlangıcı, Yargı Örgütü, Özel Hukuk Bilgisi, Meslek Etiği, Etkili ve Güzel Konuşma, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Türk Dili I.

1. Sınıf 2. Dönem Dersleri
Klavye Teknikleri II, Temel Bilgi Teknolojileri II, Büro Yönetim Teknikleri, Kamu Hukuku Bilgisi, Borçlar Hukuku Bilgisi, Örgütsel Davranış, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Türk Dili II, Tebligat Hukuku, Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar.

2. Sınıf 1. Dönem Dersleri
Klavye Teknikleri 3, Büro Teknolojileri, Protokol Bilgisi ve Sosyal Davranışlar, Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilgisi, Mali Hukuk Bilgisi, Etkili Mesleki İletişim Ve Kariyer Planlaması, Staj.

2. Sınıf 2. Dönem Dersleri
Klavye Teknikleri 4, Genel Muhasebe, Halkla İlişkiler ve Mesleki İletişim, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (Uyap), Avukatlık ve Noterlik Hukuk Bilgisi, Ticaret Hukuku Bilgisi, Sigorta Hukuku Bilgisi, Araştırma Teknikleri, İleri Ofis Uygulamaları, Takip Hukuku.

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği KPSS taban puanları için 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 atamalarına baktık. Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği bölümüne son beş yılda kamu kurumlarına sadece 8 kişi atanabilmiştir; zira bölüme ayrılan kontenjan sayısı düşük olmaktadır.

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

1- Ayrıntıya dikkat edebilmeli.
2- Bellekleri güçlü olmalı.
3- Dikkatli ve sabırlı olmalı.
4- Düzgün ve akıcı bir dille konuşabilmeli.
5- Ekip çalışmasını sevmeli.
6- Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.
7- Planlı çalışmayı bilmeli.
8- Sabırlı, sorumluluk sahibi, sır saklayabilmeli.

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Okuyanlar ve Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de bu içeriğimizi zenginleştirmek ve daha işlevsel hale getirmek için Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER: 10
 1. Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği engelli biri için nasıl bir bölüm? Çalışmasına engeli mani olabilir mi? Teşekkürler.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba, engelinizin ne olduğunu bilmiyorum; ama şunları bilmenizde fayda olabilir. Hukuk sekreterleri, adliyelere veya ilgili resmi kurumlara sık sık gidip gelme durumundadır. Belge getir-götür işleri çok olur. Ancak engel durumuna göre kişiye sadece masa başı kayıt işlemleri ile ilgili görev de verilebilir. EKPSS dahilindeki atamalar hakkında da ne yazık ki bilgim yok.

   Sil
 2. Ben iki yıllık hukuk büro yönetimi ve sekreterliği mezunuyum kpssye girdikten sonra adliyeye başvurabilir miyim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Şayet KPSS ile alım olursa, kurumlar ihtiyaçlarını belirtir ve ihtiyaç duydukları kadrolara hangi bölüm mezunlarının başvuracağını belirtir. Eğer ilgili kadronun karşısında ''Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği bölümünden mezun olmak.'' anlamına gelen nitelik kodu varsa başvuru yapabilirsiniz. Yine, açıktan atamalarda da verilen kontenjanlara/kadrolara hangi bölüm mezunlarının başvurabileceği ve diğer şartlar belirtilir. Durama göre başvurabilirsiniz veya başvuramazsınız.

   Sil
 3. Ben mezunum işe başlamak için kpss ye mi girmem gerekiyor yoksa gidip başvuru yapsam olur mu

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba, devlet kurumlarında çalışmak için KPSS'ye girmek zorundasını. Ancak çzek hukuk ve avukatlık büroları için KPSS şart değil. Eğer kendinizi geliştirmiş biriyseniz bu özel hukuk bürolarında da rahatça iş bulabilirsiniz.

   Sil
 4. Hukuk büro yönetimi ve sekreterliği mezunuyum kpss den 65 aldım nerelere tercih yapabilirim daha doğrusu yapma şansım var mı

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba, ne yazık ki çok şansınız yok. Merkezi KPSS atamalarında bu bölüme kadro açılırsa başvurabilirsiniz; ancak bu da çok görülen bir şey değil. Özel hukuk bürolarına iş başvurusunda bulunabilirsiniz veya Adalet Bakanlığının açıktan alım ilanlarını takip edebilirsiniz.

   Sil
  2. Onu nerden takip edebilirim

   Sil
 5. İş imkanı yok diyorlar doğrumum

  YanıtlaSil
Yorum Nasıl Yazılır?
1. Yorum Kutusu'na yorumunuzu yazın.
2. Yorumlama Biçimi bölümünden Google hesabınızla mı, Anonim (Adsız) olarak mı yoksa herhangi bir isim (Adı/URL) yazarak mı yorum yapmak istediğinizi belirtin.
3. Eğer Google hesabınızla yorum yaparsanız, yorumunuza cevap yazıldığında size bir e-posta gönderilir. Bunun için ''Beni Bilgilendir'' kutucuğunu işaretleyin.
4. Yayınla butonuna tıklayın.
5.Robot değilim uyarısı çıkarsa kutucuğu işaretleyin ve sizden isteneni yapın.

Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGhPkuu3xSQjJs0ag1zmfO6Q_7epl7k-v0I9aRjVvGjKGowA7BT4q1ABPrYwkE6nv6Yt67SKtuoRo41gIlzcwG-9ncP4EAdZtLn5vBAwxhrvWG0p8X3vzVxUNTTKyOfoNQ7yvzIu_zljN6/s320/hukuk-buro-yonetimi-ve-sekreterligi.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGhPkuu3xSQjJs0ag1zmfO6Q_7epl7k-v0I9aRjVvGjKGowA7BT4q1ABPrYwkE6nv6Yt67SKtuoRo41gIlzcwG-9ncP4EAdZtLn5vBAwxhrvWG0p8X3vzVxUNTTKyOfoNQ7yvzIu_zljN6/s72-c/hukuk-buro-yonetimi-ve-sekreterligi.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/05/hukuk-buro-yonetimi-ve-sekreterligi.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/05/hukuk-buro-yonetimi-ve-sekreterligi.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content