Harita ve Kadastro Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları

Harita ve Kadastro bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Önlisans ve lisans bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız y...


Harita ve Kadastro bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Önlisans ve lisans bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 2 yıllık Harita ve Kadastro bölümü var. Aşağıda sırasıyla Harita ve Kadastro bölümü nedir, puan türü nedir, Harita ve Kadastro bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, Harita ve Kadastro dikey geçiş bölümleri ve atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
 
Harita ve Kadastro iş olanakları
Harita ve Kadastro
İki yıllık Harita ve Kadastro bölümünün amacı; baraj, imar, kadastro, yol, sulama, kurutma gibi önemli projelerin altyapısını teşkil eden harita ve planların yapım ve uygulama işlerinde bizzat çalışacak mühendis ile işçi arasında uygulayıcı insan gücü yetiştirmektir. Harita ve Kadastro teknikerlerinin tüm kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda iş bulma ve çalışma olanakları vardır.

Ülkemizde gelecekte de Harita ve Kadastro alanlarında yetişmiş bilgi ve beceri sahibi, uygulayıcı elemanlara gereksinim duyulacaktır. Harita ve Kadastro Programının dersleri Türkçe verilmekte olup, programın amacı en yeni teorik ve uygulamalı becerilerle donatılmış ve aynı zamanda en yeni teknolojileri verimli bir biçimde kullanma yeteneğine sahip yüksek kalitede mezunlar vermektir.

2 Yıllık Harita ve Kadastro Bölümü Nedir?

Harita ve Kadastro bölümü; kadastral harita, baraj, yol, sulama, elektrik hattı, kentsel ve kırsal alan düzenlemeleri gibi projelerin alt yapısını oluşturan hali hazır ve imarlı haritaların yapımında jeodezi ve fotogrametri (harita) mühendisleri ile harita kadastro teknisyeni arasında görev yapan kişileri yetiştiren bir önlisans programıdır.

Harita ve Kadastro programı, arazi üzerinde konuma bağlı planlama ve projelendirme çalışmaları yapan kamu kurumlarının ve özel sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak harita teknikerlerini yetiştiren bir ön lisans programıdır. Eğitim-öğretim süresi iki yıl olup dört yarıyıldan oluşmaktadır. Dersler yarı yıllıktır. Öğrenciler, 30 iş günü kamu kurumlarında veya özel sektörde staj yaparak bilgi becerilerini arttırmaktadır.

Harita ve Kadastro Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 2 yıl olan Harita ve Kadastro bölümü için girilmesi gereken sınav TYT sınavıdır. Harita ve Kadastro, TYT puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm önlisans programlarında olduğu gibi Harita ve Kadastro bölümü için de baraj puanı 150 puandır.

Harita ve Kadastro Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

Harita ve Kadastro mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. Harita ve Kadastro mezunları iş imkanları ve çalışma olanakları şunlardır:

1- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
2- Arsa Ofisi
3- Bayındırlık Bakanlığı
4- Maliye Bakanlığı
5- Belediyelerin İmar, Fen İşleri, Altyapı birimleri
6- Diğer Bakanlıklar
7- DSİ (Devlet Su İşleri), ETİBANK
8- Elektrik İşleri Etüd İdaresi
9 - Harita ve inşaat sektöründe hizmet veren özel müteahhitlik büro ve şirketleri
10- İl Özel İdareleri
11- İller Bankası
12- İSKİ, İGDAŞ, İZGAZ,  BİT gibi kurum ve kuruluşlar
13- Köy Hizmetleri
14- TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi)
15- TKİ, TC Karayolları ve Devlet Demiryolları

Harita ve Kadastro Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere Harita ve Kadastro mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek Harita ve Kadastro mezunlarının görevleri şunlardır:

1- Haritası yapılacak araziyi çeşitli açılardan inceler.
2- Arazinin çeşitli aletlerle harita ve krokilerini çizer.
3- Büroda arazi ölçmelerinden hesaplamalar yapar.
4- Haritalar üzerinde düzeltmeleri ve renklendirmeleri yapar.
5- Arazi ölçümlerinde kullanılacak aletlerin bakım ve ayarını yapar.
6- Mahkemelerde jeodezi ve fotogrametri (harita) mühendislerinin bulunmadığı durumlarda bilirkişi olarak görev yapar.

Bölümden mezun olanlar belediyelerin konu ile alakalı departmanlarında, inşaat projelerinde, kamu teşebbüsü ya da özel olan inşaat firmalarında rahatlıkla çalışabilirler. Özel sektörde ya da devlet kurumlarında staj yapan bölüm mezunları bu staj sürecinde hangi alanda çalışmak istediklerine daha rahat bir şekilde karar verebilirler. Arazi çalışmaları ile ilişkilendirilen harita sistem planlama işleri, haritalardan proje geliştirilmesi, geliştirilen projelerin arazide uygulanması faaliyetlerini gösteren şirketlerde iş bulabilen bölüm mezunları devlet kurumlarında da iş bulabilirler. KPSS sınavına girerek Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’ne bağlı müdürlüklerde, belediyelerin ilgili departmanlarında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde, TCK İl Müdürlüklerinde, Orman ve Su İşleri İl Müdürlüklerinde çalışabilirler.

Harita ve Kadastro Mesleği Çalışma Ortamı ve Şartları

Her meslek herkese uygun olmayabilir. Bu nedenle Harita ve Kadastro çalışma koşullarına göz atmanız yararınıza olabilir. Harita ve Kadastro okuyanlar, ileride icra edecekleri meslekte şu ortamlarda çalışacaktır:

Harita kadastro teknikerleri görevlerini hem büroda hem de açık havada ayakta, yürüyerek, tırmanarak, eğilerek ve her türlü iklim koşulunda yürütürler. İş yerinin durumuna göre topograflar, harita, jeoloji, jeofizik, jeodezi ve fotogrametri (harita), inşaat, çevre ve petrol mühendisleriyle işbirliği halinde çalışırlar. Çalışmaları birinci derecede verilerle ilgilidir. Görevleri sık sık seyahat etmeyi gerektirir.

Meslekte Kullanılan Araç-Gereçler

1- Arazi ölçme aletleri (jalon, prizma, nivo, teodolit v.b.)
2- Çizim araç-gereçleri ,
3- Bilgisayar ve ilgili yazılım programı.

Harita ve Kadastro Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için Harita ve Kadastro maaşlar 4000-4500 lira arasında değişmektedir. Özel sektörde ise Harita ve Kadastro maaşları 2500-4000 lira arasındadır.

Harita ve Kadastro Bölümü Dikey Geçiş Bölümleri, DGS ile Hangi Bölümlere Geçiş Yapabilir?

2 yıllık bölümlerden mezun olanlar, çeşitli lisans programlarına dikey geçiş yapabilir. Dikey geçiş, DGS sınavı ile gerçekleşmektedir. Harita ve Kadastro bölümü mezunları da DGS ile bazı 4 yıllık bölümlere geçiş yapabilmektedir. Harita ve Kadastro dikey geçiş bölümleri şunlardır:

-Çevre Mühendisliği

-Geomatik Mühendisliği

-Harita Mühendisliği

-Jeoloji Mühendisliği

-Orman Mühendisliği

-Şehir ve Bölge Planlama

-Tapu Kadastro


2 Yıllık Harita ve Kadastro Bölümü Dersleri Nelerdir?

1. Sınıf 1. Dönem Dersleri
Temel Bilgisayar Teknolojileri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Türk Dili I, Mesleki Trigonometri, Temel Hukuk, Arazi Ölçmeleri I, Mesleki Matematik, Programlama Temelleri, Yabancı Dil I, İşletme Yönetimi I.

1. Sınıf 2. Dönem Dersleri
Arazi Ölçmeleri II, Harita Çizimi, Mesleki Hesaplamalar, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II, Türk Dili II, Yabancı Dil II, Coğrafi Bilgi Sistemleri, İmar Bilgisi, Veritabanı Yönetim Sistemleri, İşletme Yönetimi II.

2. Sınıf 1. Dönem Dersleri
Kadastro, Fotogrametri, Arazi Ölçmeleri III, İmar Bilgisi Uygulaması, Cografi Bilgi Sistemleri Uygulamaları, Harita Yapımı I, Araştırma ve Yöntem ve Teknikleri, Haritacılık Faaliyetleri.

2. Sınıf 2. Dönem Dersleri
Arazi Ölçmeleri IV, Aplikasyon, Taşınmaz Hukuku, Harita Yapımı II, Haritacılıkta Hat Projeleri, Arazi Yönetimi, Kalite Yönetim Sistemleri, Girişimcilik II, Fotogrametri Uygulamaları.

Harita ve Kadastro Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. Harita ve Kadastro KPSS taban puanları için 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 atamalarına baktık. Harita ve Kadastro bölümüne son beş yılda genellikle 85 ve üzeri puanlarla yüzlerce kişi başta Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olmak üzere çeşitli kurumlara atanmıştır.

Harita ve Kadastro Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. Harita ve Kadastro tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

1- Açık hava ve arazide çalışmaktan hoşlanmalı.
2- Aritmetik ve geometrik işlemleri yapabilmeli.
3- Bedence sağlam ve güçlü kimseler olmalı.
4- Dikkatli ve sabırlı olmalı.
5- Ekip çalışmasını sevmeli.
6- El-göz koordinasyonu ve çizim yeteneği gelişmiş olmalı.
7- Genel yeteneğe sahip olmalı.
8- İşbirliğine açık olmalı.
9- Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.
10- Planlı çalışmayı bilmeli.
11- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilmeli.

Harita ve Kadastro Okuyanlar ve Harita ve Kadastro Bölümü Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. Harita ve Kadastro yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de bu içeriğimizi zenginleştirmek ve daha işlevsel hale getirmek için Harita ve Kadastro iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER
Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: Harita ve Kadastro Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
Harita ve Kadastro Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoyV14qk736PQ0XZG9N3gwXMTPPTKoCOyxXvwFeyTQ9BdMAwSW6vTbWlqywGrQjXk8spNprZEHSxmga8is4RPngaKn4IaGD6lJKXTZxnYzMunLj0O25fWjUQFCHY9AMlPjbPq6bmv7hUEm/s320/harita-ve-kadastro.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoyV14qk736PQ0XZG9N3gwXMTPPTKoCOyxXvwFeyTQ9BdMAwSW6vTbWlqywGrQjXk8spNprZEHSxmga8is4RPngaKn4IaGD6lJKXTZxnYzMunLj0O25fWjUQFCHY9AMlPjbPq6bmv7hUEm/s72-c/harita-ve-kadastro.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/05/harita-ve-kadastro-bolumu-nedir-ne-is.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/05/harita-ve-kadastro-bolumu-nedir-ne-is.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content