Gıda Teknolojisi Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları

Gıda Teknolojisi bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Önlisans ve lisans bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yaz...


Gıda Teknolojisi bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Önlisans ve lisans bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 2 yıllık Gıda Teknolojisi bölümü var. Aşağıda sırasıyla Gıda Teknolojisi bölümü nedir, puan türü nedir, Gıda Teknolojisi bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, Gıda Teknolojisi dikey geçiş bölümleri ve atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
 
Gıda Teknolojisi nedir maaşları
Gıda Teknolojisi
Gıda ham maddeleri ve gıdaların bileşimi, gıda işleme, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kalite kontrolü, gıda güvenliği ve gıda mevzuatı hakkında teorik ve pratik bilgilere sahip olan, bu bilgi birikimi ile gıda sanayisinde üretim ve kalite kontrol laboratuvarlarında çalışmak istiyorsanız bu program size göredir.

2 Yıllık Gıda Teknolojisi Bölümü Nedir?

Gıda maddelerinin sağlık koşullarına uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması, depolanması ve tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapan, yorumlayan ara meslek elemanıdır.

Gıda Teknolojisi Programının amacı, gıda sektörünün ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte gıda bilimi ve teknolojisi konusunda bilgi ve beceri sahibi; gıda maddelerinin sağlıklı olarak üretilmesi, muhafazası, ambalajlanması, depolanması ve servis edilmesi aşamalarında; gıda kalite kontrol laboratuarlarında ve hizmetlerinde ara eleman olarak çalışabilecek gıda teknikeri yetiştirmektir.

Gıda Teknolojisi Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 2 yıl olan Gıda Teknolojisi bölümü için girilmesi gereken sınav TYT sınavıdır. Gıda Teknolojisi, TYT puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm önlisans programlarında olduğu gibi Gıda Teknolojisi bölümü için de baraj puanı 150 puandır.

Gıda Teknolojisi Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

Gıda Teknolojisi mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. Gıda Teknolojisi mezunları iş imkanları ve çalışma olanakları şunlardır:

1- Tarım Orman Köy İşleri Bakanlığı kontrol Laboratuvarı
2- Hıfzısıhha Enstitüsü
3- Belediye başkanlıkları
4- İl Sağlık Müdürlükleri
5- Su ürünleri ile sebze ve meyve ürünlerinin işlendiği ve depolandığı işletmeler
6- İçme, kullanma, sanayi sularının, et, süt ürünleri, şekerli ve unlu gıda ürünlerinin üretildiği işletmelerin kalite kontrol merkezleri
7- Çevre koruma laboratuvarları ve ilaç işletmeleri

Gıda Teknikerleri, gıda sanayisi ile ilgili kamu (Tarım Orman Köy İşleri Bakanlığı kontrol Laboratuvarı, Hıfzısıhha Enstitüsü, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri vb.) ve özel sektör kuruluşlarında (su ürünleri ile sebze ve meyve ürünlerinin işlendiği ve depolandığı işletmeler, İçme, kullanma, sanayi sularının, et, süt ürünleri, şekerli ve unlu gıda ürünlerinin üretildiği işletmelerin kalite kontrol merkezlerinde, çevre koruma laboratuvarları ve ilaç işletmelerinde) ara teknik eleman olarak çalışırlar.

Gıda sektöründe gelişmiş teknolojilerden yararlanarak üretim yapan işletmelerin çoğalması bu alanda nitelikli eleman ihtiyacını sürekli kılacaktır.

Gıda Teknolojisi Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere Gıda Teknolojisi mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek Gıda Teknolojisi mezunlarının görevleri şunlardır:

***Tahıl ve bakliyat ürünlerinin, süt ve süt ürünlerinin, çeşitli et ürünlerinin, bitkisel yağların, meyve ve sebzelerin işlenmesinde çeşitli teknikleri kullanır.
***Planlanmış olan üretimin gerçekleştirilmesi için önlemlerin alınıp uygulanmasını sağlar.
***Sağlığa uygunluğunu ve kalitesini kontrol için gıdalardan ve gıda katkı maddesinden örnekler alır. Laboratuarda değişik analiz yöntemlerini kullanarak analiz yapar. Çıkan sonuçları değerlendirir, raporlar düzenleyerek ilgililere bildirir. İstatistik bilgiler elde eder.
***Tahıl, baklagiller, kuru sebze ve meyve, kuru tütün, kakao, çay, un vb. mamullerin ilgili ambar zararlıları ile mücadele yöntemlerini bilir ve uygular.
***Gıdaların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kontrolünü yapar. Gıda hijyeni ve sanitasyonunu kontrol eder.
***Kalitesi bozuk ve sağlığa uygun olmayan ürünlerin piyasaya sürümüne izin verilmemesini sağlar.
***Üretilen gıda maddelerinin uygun olarak paketlenmesini ve paketleme işleminin düzenliliğini kontrol eder.
***Çalıştığı birimde amiri ile sorumluluğunu taşıdığı kişiler arasında iletişimi sağlar.

Bu bölüm mezunlarının aşağıda sıralanan sahalarda istihdam edilebilme olanakları vardır: Gıda fabrikalarının, üretim, dağıtım, satış, pazarlama, satın alma ve kalite kontrol departmanlarında; Gıda sanayisinin çeşitli sektörlerinde ve hemen her kademesinde; Süpermarketlerin Gıda üretim ve Gıda kontrol bölümlerinde; Gıda güvenliği denetçisi olarak çeşitli firmalarda; Gıda kalite kontrol sorumlusu olarak yemekhanelerde, pastahanelerde ve benzeri Gıda üreten şirketlerde; Gıda malzemesi ambalajlayan şirketlerde; Tarım ve Köy İşleri ile Sağlık Bakanlıklarında; Büyük firmaların yemek ile ilgilenen bölümlerinde; Okul, kolej, üniversite, hastane, devlet dairesi gibi günlük yemek hazırlayan, alan ve satan yerlerde.

Gıda Teknolojisi Mesleği Çalışma Ortamı ve Şartları

Her meslek herkese uygun olmayabilir. Bu nedenle Gıda Teknolojisi çalışma koşullarına göz atmanız yararınıza olabilir. Gıda Teknolojisi okuyanlar, leride icra edecekleri meslekte şu ortamlarda çalışacaktır:

Gıda teknikerleri, gıda üreten fabrika ve atölyeler ile laboratuvarlarda görev yaparlar. Laboratuvar ortamı temizdir, ancak üretim yapılan yer sıcak, rutubetli ve kokulu olabilir. İş genel olarak oturarak yapılır. Meslek elemanları gıda mühendisleri, kimya mühendisleri, biyologlar ve veterinerlerle iletişimde bulunurlar.

Kullanılan Araç-Gereçler

1- Her türlü gıda maddesi
2- Gıda mevzuatı ile ilgili yasa, tüzük ve yönetmelikler
3- Laboratuvar malzemeleri
4- Optik analiz cihazları
5- Duyusal analiz cihazları
6- Kimyasal maddeler
7- İşletmenin olanakları ölçüsünde gerektiğinde bilgisayar
8- Ambar zararlıları ile mücadele araçları ve ilaçları

Gıda Teknolojisi Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için Gıda Teknolojisi maaşlar 4000-4500 lira arasında değişmektedir. Özel sektörde ise Gıda Teknolojisi maaşları 2500-4000 lira arasındadır.

Gıda Teknolojisi Bölümü Dikey Geçiş Bölümleri, DGS ile Hangi Bölümlere Geçiş Yapabilir?

2 yıllık bölümlerden mezun olanlar, çeşitli lisans programlarına dikey geçiş yapabilir. Dikey geçiş, DGS sınavı ile gerçekleşmektedir. Gıda Teknolojisi bölümü mezunları da DGS ile bazı 4 yıllık bölümlere geçiş yapabilmektedir. Gıda Teknolojisi dikey geçiş bölümleri şunlardır:

-Beslenme ve Diyetetik

-Bitki Koruma

-Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

-Gıda Mühendisliği

-Gıda Teknolojisi

-Kimya

-Tarımsal Biyoteknoloji

-Tarımsal Genetik Mühendisliği


2 Yıllık Gıda Teknolojisi Bölümü Dersleri Nelerdir?

1. Sınıf 1. Dönem Dersleri
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1, Genel İngilizce 1, Gıda Teknolojisine Giriş, Genel Kimya, Beslenme İlkeleri, Genel Mikrobiyoloji, Matematik, Türk Dili 1.

1. Sınıf 2. Dönem Dersleri
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2, Genel İngilizce 2, Gıda Mikrobiyolojisi, Hijyen ve Sanitasyon, Hububat Teknolojisi, Hazır Yemek Teknolojisi, Fermentasyon Teknolojisi, Türk Dili, Staj.

2. Sınıf 1. Dönem Dersleri
Yağ Teknolojisi, Enstrumental Gıda Analizleri, Et Teknolojisi, Gıda Ambalajlama Teknolojisi, Seçmeli Dersler.

2. Sınıf 2. Dönem Dersleri
Meyve Sebze Teknolojisi, Süt Teknolojisi, Gıda Mevzuatı ve Meslek Etiği, Gıda Katkı Maddeleri, Bitirme Projesi, Seçmeli Dersler.

Gıda Teknolojisi Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. Gıda Teknolojisi KPSS taban puanları için 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 atamalarına baktık. Gıda Teknolojisi bölümüne son beş yılda toplamda 43 kişi kamu kurum ve kuruluşlarına atanabildi. Anlayacağınız, az sayıda da olsa bölüm mezunlarına atamalarda kontenjan verilmektedir.

Gıda Teknolojisi Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. Gıda Teknolojisi tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

1- Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
2- Kimya ve biyoloji konularına ilgili,
3- Gözleri sağlam ve görme gücü yüksek,
4- Sorumluluk sahibi
5- Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.
6- Dikkatli ve sabırlı olmalı.
7- Planlı çalışmayı bilmeli.
8- Ekip çalışmasını sevmeli.

Gıda Teknolojisi Okuyanlar ve Gıda Teknolojisi Bölümü Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. Gıda Teknolojisi yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de bu içeriğimizi zenginleştirmek ve daha işlevsel hale getirmek için Gıda Teknolojisi iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER
Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: Gıda Teknolojisi Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
Gıda Teknolojisi Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh71nZO_dbgAWIMceapV7hUyn7NxFEBPlPYo9pu4bRwYrA9C8USvWaO7Z8zbjgfVYAtW4aNFIpLfXo0xr_tiW232BSSA8QI9qlhyphenhyphenYseIj3rydnRH1P0ybj9oP6Sf0OfhmMNGfiRGUL55uAj/s320/gida-teknolojisi.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh71nZO_dbgAWIMceapV7hUyn7NxFEBPlPYo9pu4bRwYrA9C8USvWaO7Z8zbjgfVYAtW4aNFIpLfXo0xr_tiW232BSSA8QI9qlhyphenhyphenYseIj3rydnRH1P0ybj9oP6Sf0OfhmMNGfiRGUL55uAj/s72-c/gida-teknolojisi.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/05/gda-teknolojisi-bolumu-nedir-ne-is.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/05/gda-teknolojisi-bolumu-nedir-ne-is.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content