Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Önlisans ve lisans bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile t...


Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Önlisans ve lisans bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 2 yıllık Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi bölümü var. Aşağıda sırasıyla Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi bölümü nedir, puan türü nedir, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi dikey geçiş bölümleri ve atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
 
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi iş imkanları
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Bölüm gerek devlet gerekse de vakıf üniversitelerinin çoğunda eğitimine devam etmektedir. Ne yazık ki kamuya atanma bakımından pek iyi bir bölüm değildir. KPSS atamaları ile ilgili bilgiler aşağıda ilgili başlıkta bulunmaktadır.

2 Yıllık Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Nedir?

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi bölümü; gıda hammaddesi işleyen küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerde üretim biriminin kalite kontrol ve üretim departmanlarında yöneticilere yardımcı olacak ve bu amacı gerçekleştirecek ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan 2 yıllık bir önlisans programıdır.

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı’nda öğrenciler bölümleriyle ilgili olarak gıdaların bileşimi, işlenmesi, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri, kalite kontrolü, gıda ile ilgili mevzuatları ve işletme kontrolleriyle alakalı teorik dersleri alarak ve de farklı işletmelerde bu bilgilerini pratik olarak uygulayarak, Gıda Güvenliği ve Kontrol Sistemi içerisinde gıdaların mikrobiyolojik kriterlerini ve uygulamalarını bilen yardımcı personel olarak mezun olurlar.
Bu amaçla öğrencilere sektörün isteklerine cevap verecek şekilde üretimden satışla kadar tüm gıda maddelerinin ve de gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin mevzuata uygunluğunu tesbit edebilecek ayrıca ürün takibi ve numune alma işlemini uygun bir şekilde gerçekleştirebilecek, gıda laboratuvarlarında kalite ve kontrol yapabilecek nitelikte teorik bilgi ve beceri verilir.

Günümüzde Gıda kontrolörlüğü / gıda kontrolörlüğü yardımcılığı görevleri sağlık teknisyenlerine ve çevre sağlığı teknisyenlerine verilen eğitimler sonunda yetiştirilen elemanlarla yürütülmeye çalışılmaktadır. Bu doğrultuda Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programından mezun olan öğrenciler gıda sektöründe konusunda eğitim almış ve gıda kontrolörlerine yardımcı olacak ara elemanlar olarak ihtiyaçlara cevap verecektir. Tekniker olarak mezun olan öğrenciler, gerek özel sektör gerekse kamu kurumlarında büyük oranda istihdam edilme şansına sahiptirler.

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 2 yıl olan Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi bölümü için girilmesi gereken sınav TYT sınavıdır. Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi, TYT puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm önlisans programlarında olduğu gibi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi bölümü için de baraj puanı 150 puandır.

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi mezunları iş imkanları ve çalışma olanakları şunlardır:

1- Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
2- İl Sağlık Müdürlükleri
3- Orman Bakanlığı Kontrol Laboratuvarları
4- Hıfzısıhha Enstitüsü
5- Tariş
6- Belediyeler
7- İl Sağlık Müdürlükleri
8- Pastaneler
9- Süthaneler
10- Oteller
11- Restoranlar
12- Hastaneler

Ülkemizde Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi önlisans eğitimi veren üniversite sayısı az olduğundan bu bölümden mezun olanların istihdam şansı yüksektir. Çünkü gıda sektöründe konusunda eğitim almış gıda kontrolörlerine yardımcı olacak ara elemanlara büyük bir ihtiyaç bulunmaktadır.

Mezun öğrencilerimiz gıda sanayinin her dalında, kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlardaki gıdaların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerinin yapıldığı  ilgili laboratuvarların tümünde çalışma olanağına sahiptirler. Bu amaçla Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı Kontrol Laboratuarları, Hıfzısıhha Enstitüsü, Tariş, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri gibi kamu kuruluşlarında ve özel sektöre bağlı gıda endüstrisinde yönetim, üretim ve laboratuvar alanlarında çalışabilmekte, kendi özel iş yerlerini de açabilmektedirler. Özellikle mezunlarımıza gıdanın her türünün işlendiği pastane, süthane, mandıra ve fırın gibi küçük gıda işletmelerinden çok komplike büyük gıda işletmelerine kadar her yerde istihdam imkanı bulabilmektedirler.

Programı başarıyla tamamlayan mezunlar; kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların gıda güvenliğinin ve kalitesinin temini için gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin birincil üretim aşaması dâhil olmak üzere üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında asgari teknik ve hijyenik şartları gözeterek, gıda denetim ve kontrol hizmetlerini yürütebilirler.

Günümüzde Gıda güvenliğinin ve kalitesinin temini için gıdaların ve üretim yerlerinin depoların, satış yerlerinin sürekli olarak denetlenmesi gerekmektedir. Bu işte görevli yeterli eleman bulunmamaktadır. Bu nedenle de bu programdan mezun olanlar piyasadaki bu açığı kapatabileceklerdir.

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi mezunlarının görevleri şunlardır:

1- Hububat ürünlerinin, süt ve süt ürünlerinin, çeşitli et ürünlerinin, bitkisel yağların, meyve ve sebzelerin işlenmesinde çeşitli teknikleri kullanır,
2- Planlanmış olan üretimin gerçekleştirilmesi için önlemlerin alınıp uygulanmasını sağlar,
3- Sağlığa uygunluğunu ve kalitesini kontrol için gıdalardan ve gıda katkı maddesinden örnekler alır. Laboratuvarda değişik analiz yöntemlerini kullanarak analiz yapar. Çıkan sonuçları değerlendirir, raporlar düzenleyerek ilgililere bildirir. İstatistik bilgiler elde eder,
4- Hububat, baklagiller, kuru sebze ve meyve, kuru tütün, kakao, çay, un vb. mamullerin ilgili ambar zararlıları ile mücadele yöntemlerini bilir ve uygular,
5- Gıdaların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kontrolünü yapar. Gıda hijyeni ve sanitasyonunu kontrol eder,
6- Kalitesi bozuk ve sağlığa uygun olmayan ürünlerin piyasaya sürümüne izin verilmemesini sağlar,
7- Üretilen gıda maddelerinin uygun olarak paketlenmesini ve paketleme işleminin düzenliliğini kontrol eder,
8- Çalıştığı birimde amiri ile sorumluluğunu taşıdığı kişiler arasında iletişimi sağlar.

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Mesleği Çalışma Ortamı ve Şartları

Her meslek herkese uygun olmayabilir. Bu nedenle Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi çalışma koşullarına göz atmanız yararınıza olabilir. Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi okuyanlar, ileride icra edecekleri meslekte şu ortamlarda çalışacaktır:

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi mezunları, özel sektörde gıda üreten fabrikaların üretim ve laboratuvar bölümlerinde, kamu kuruluşlarının gıda laboratuvarlarında görev yaparlar. Laboratuvar ve iş ortamı temizdir. Ancak, üretim yapılan yer sıcak, rutubetli ve kokulu olabilir. Meslek elemanları gıda mühendisleri, kimya mühendisleri, biyologlar, veterinerler, diyetisyenler ve gıda teknikerleriyle iletişimde bulunurlar.

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi maaşlar 4000-4500 lira arasında değişmektedir. Özel sektörde ise Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi maaşları 2500-4000 lira arasındadır.

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Dikey Geçiş Bölümleri, DGS ile Hangi Bölümlere Geçiş Yapabilir?

2 yıllık bölümlerden mezun olanlar, çeşitli lisans programlarına dikey geçiş yapabilir. Dikey geçiş, DGS sınavı ile gerçekleşmektedir. Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi bölümü mezunları da DGS ile bazı 4 yıllık bölümlere geçiş yapabilmektedir. Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi dikey geçiş bölümleri şunlardır:

-Beslenme ve Diyetetik

-Bitki Koruma

-Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

-Gıda Mühendisliği

-Gıda Teknolojisi

-Kimya

-Tarımsal Biyoteknoloji

-Tarımsal Genetik Mühendisliği


2 Yıllık Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Dersleri Nelerdir?

1. Sınıf 1. Dönem Dersleri
Temel Bilgi Teknolojileri I, Genel Biyoloji I, Genel Mikrobiyoloji I, Gıda Muhafaza I, Biyoistatistik I, Genel Kimya I, Gıda Mevzuatı, İngilizce.

1. Sınıf 2. Dönem Dersleri
Temel Bilgi Teknolojileri 2, Genel Biyoloji 2, Gıda Güvenliği, Genel Mikrobiyoloji 2, Gıda Muhafaza 2, Biyoistatistik 2, Genel Kimya 2, Yabancı Dil.

2. Sınıf 1. Dönem Dersleri
Mikrobiyal Gıda Kalite Kontrolü, Et ve Et Ürünlerinde Kalite, Süt ve Süt Ürünleri, Bazı Özel Gıdalarda Kalite, Meyve-Sebze ve Ürünlerinde Kalite, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Türk Dili.

2. Sınıf 2. Dönem Dersleri
Süt ve Süt Ürünlerinde Kalite, Fiziksel ve Kimyasal Gıda Kalite Kontrolü, Balık ve Kanatlı Etlerinde Kalite, Fermente Gıdalarda Kalite, Hububat ve Hububat Ürünlerinde Kalite, Gıda Laboratuvarı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Türk Dili II

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi KPSS taban puanları için 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 atamalarına baktık. Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi bölümüne son beş yılda sadece 5 kişi alınmıştır. Birçok atamada bölüme kontenjan açılmamaktadır.

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

1- Ayrıntıları görebilmeli.
2- Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.
3- Dikkatli ve sabırlı olmalı.
4- Koku ve tat alma duyusu gelişmiş olmalı.
5- Planlı çalışmayı bilmeli.
6- Meraklı ve araştırmacı bir kişiliğe sahip olmalı.
7- Ekip çalışmasını sevmeli.

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Okuyanlar ve Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de bu içeriğimizi zenginleştirmek ve daha işlevsel hale getirmek için Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER
Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWgwwyCXVtSxcf26wr_i53aPtZd9DKfT8KOJnYpTwdDk0w-mecjkJiTS1Q7OFPjEgtueeDfFfW5IXbUXkt9DskKmV06GB-kvlpriXOJ8DDm9JRDnrztTehuY59przPOV3x9tr9aOVXraBA/s1600/gida-kalite-ve-kontrol-analizi.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWgwwyCXVtSxcf26wr_i53aPtZd9DKfT8KOJnYpTwdDk0w-mecjkJiTS1Q7OFPjEgtueeDfFfW5IXbUXkt9DskKmV06GB-kvlpriXOJ8DDm9JRDnrztTehuY59przPOV3x9tr9aOVXraBA/s72-c/gida-kalite-ve-kontrol-analizi.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/05/gda-kalite-kontrolu-ve-analizi-bolumu.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/05/gda-kalite-kontrolu-ve-analizi-bolumu.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content