Çevre Sağlığı Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları Hakkında Bilgi

Çevre Sağlığı bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Önlisans ve lisans bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı d...


Çevre Sağlığı bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Önlisans ve lisans bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 2 yıllık Çevre Sağlığı bölümü var. Aşağıda sırasıyla Çevre Sağlığı bölümü nedir, puan türü nedir, Çevre Sağlığı bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, Çevre Sağlığı dikey geçiş bölümleri ve atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Eskiden olsa üniversite adayları, sadece iş imkanlarına göre değil, ilgi ve yeteneklerine uygun olma durumuna göre bölüm araştırırlardı. Ne yazık ki günümüzde, adayların böyle bir şansı pek yok. Artık her bölümün birikmiş yığınca mezunu var ve bu mezunlar arasında KPSS puanı açısından büyük bir rekabet var. Bu nedenle insanlar, hangi bölümün ataması kolaysa o bölüme yönelmek zorunda kalıyorlar.

Çevre Sağlığına ilgi duyar mısınız bilmem; fakat günümüz koşullarına bakıldığında ataması kolay olan sağlık bölümlerinden biri olduğu için tercih etmeyi düşünebilirsiniz. Bölüm hakkında merak ettiğiniz her şeyi bu tanıtım sayfasında bulabileceksiniz.

2 Yıllık Çevre Sağlığı Bölümü Nedir?

Çevre Sağlığı bölümü; her türlü doğal kaynağın verimliliğin korunması, çevrenin insan sağlığı için daha uygun bir hale getirilmesi, bunun için yapılması alınması gereken her türlü tedbirin alınması konularında çevre mühendisleri ile koordineli bir şekilde görev alabilecek sağlık teknikerleri yetiştiren bir önlisans programıdır. Çevre Sağlığı bölümü olan üniversitelerin sayısı 8-10 kadardır. Bu üniversiteler arasında özel üniversiteler de bulunmaktadır.

Çevre Sağlığı Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Önlisans Çevre Sağlığı programı da iki yıllık bir bölüm olduğu için sadece TYT puanı dikkate alınarak öğrenci alımı yapmaktadır. Çevre Sağlığı önlisans programına yerleşebilmek için TYT puan türünde en az 150 puan almalı ve bölümü tercihlerinizde göstermelisiniz. Atamalarının kolay olmasından gerek, bölüme olan ilgi yüksek sayılır. Taban puanları 200-300 arasında değişmektedir. Özellikle küçük şehirlerde bulunan üniversitelerin puanları daha düşük olmaktadır. Ancak şunu bilmelisiniz ki KPSS ile atanmak için nerede okuduğunuzun hiçbir önemi yoktur.
 
çevre sağlığı bölümü nedir
Çevre Sağlığı

Çevre Sağlığı Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

Çevre Sağlığı iş imkanları bakımından şanslı olan bölümlerden bir tanesidir. Birçok 2 yıllık bölümden mezun olanlara KPSS atamalarında tek bir kontenjan bile açılmazken, Çevre Sağlığı mezunlarına her atamada yer verilmekte ve mezunlar düşük puanlarla çeşitli sağlık kurumlarına memur statüsünde sağlık teknikeri olarak atanabilmektedir. Bölüm mezunlarına çevre sağlığı teknikeri veya sağlık teknikeri unvanları verilmektedir. Çvre Sağlığı bölümü iş olanakları şunlardır:

1- Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı ile aşağıda da belirtilen taşra teşkilatları
2- Türkiye Kamu Hastaneleri
3- Üniversite Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri
4- Toplum Sağlığı Merkezleri
5- Özel Hastaneler
6- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez teşkilatı ile bağlı birimler
7- İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri
8- İl ve İlçe Belediyeleri
9- Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve bağlı birimleri
10- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve teşkilatları

Mezunlar ayrıca özel sektöre bağlı işletmelerde de görev alabilmektedir. Özel sektör için KPSS şartı aranmamaktadır.

Çevre Sağlığı Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Çevre Sağlığı teknikerlerinin görevi çevreyi her yönüyle insan sağlığı için uygun koşullara getirmektir. Bu bakımdan, insan sağlığı ile ilgili olan her türlü etkenle ilgilenirler. Bu doğrultuda Çevre Sağlığı mezunlarının başlıca görevlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

1- Çalıştığı kurum ve kuruluşun bulunduğu il veya ilçede hava, su, toprak analizlerini yapar, bunların kirlilik seviyesini saptar.
2- Analizler neticesinde ortaya çıkan kirlilik derecesi, insan sağlığını olumsuz etkileyecek seviyede ise, buna sebep olan durumları belirler.
3- Çevreyi kirleten katı ve sıvı veya gaz atıkların çevreye ve insan sağlığına zararsız hale getirilmesi gerekli tedbirleri alır veya alınmasını sağlar.
4- Çevre konusunda elde ettiği bilgileri tablo ve grafikler şeklinde yetkililere bildirir.
5- Çevre mühendisinin, bu alanla ilgili verdiği diğer görevleri yerine getirir.

Çevre Sağlığı Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Çere Sağlığı mezunlarının ekserisi Sağlık Bakanlığına bağlı birimlere sağlık teknikeri unvanı ile atanmaktadır. Çalışılan il veya birime göre maaşlar değişmekle beraber, Çevre Sağlığı maaşlar 3700 lira dolaylarındadır. Gerek döner sermaye gibi ödemeler gerekse de çalışanın eşinin çalışıp çalışmadığı gibi hususlar, maaşın miktarını etkilemektedir. Özellikle eşi çalışmayan bir çevre sağlığı teknikerinin, eşi çalışan bir çevre sağlığı teknikerine göre 250 lira civarında daha yüksek bir maaş alacağını söyleyebiliriz. Özel sektörde ise maaşlar asgari ücret seviyesinde veya biraz üstünde olmaktadır.

Çevre Sağlığı Bölümü Dikey Geçiş Bölümleri, DGS ile Hangi Bölümlere Geçiş Yapabilir?

DGS, YÖK tarafından her sene gerçekleştirilen ve 2 yıllık bölüm mezunlarının 4 yıllık bölümlere dikey geçiş yapmasını sağlayan bir sınavdır. Bu sınava önlisans mezunlarının tamamı katılabilir. Sınava girip yeterli puanı alanlar, bölüme tanımlanmış olan bazı 4 yıllık programlara geçiş yapabilir. Çevre Sağlığı mezunlarının DGS ile dikey geçiş yapabileceği bölümler ise şunlardır:

1- Biyoloji
2- Çevre Mühendisliği
3- Hemşirelik
4- Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

2 Yıllık Çevre Sağlığı Bölümü Dersleri Nelerdir?

Çevre Sağlığı bölümü dersleri zor mu sorusuna vereceğimiz cevap bazılarınızı mutlu etmeyebilir. Öncelikle şunu söylemeliyiz ki sağlık sektörü ile ilgili tüm bölümlerin dersleri pek de kolay değildir. Gerek yeni terimlerle karşılaşmanız gerekse de derslerin sayısal derslerle ilişkisi bunun sebebi olabilir. Görüldüğü gibi bölümde kimya ve biyoloji gibi dersler de okutulmaktadır ki bu dersler öğrenciler tarafından genellikle pek de sevilmeyen derslerdir. Neyse, uzatmadan, bölümün derslerini dönemler halinde listeleyelim:

1. Sınıf 1. Dönem Dersleri
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Türk Dili I, Yabancı Dil I, Genel Biyoloji, Genel Kimya, Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Genel Mikrobiyoloji, İş Sağlığı ve Güvenliği, Teknik Resim, Çevresel Risk ve Kaza Önleme.

1. Sınıf 2. Dönem Dersleri
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Türk Dili II, Yabancı Dil II, Hidroloji, Halk Sağlığı, Çevre Sağlığı Uygulamaları, Radyobiyoloji, Su Kimyası, Biyoistatistik, 30 Gün Yaz Stajı.

2. Sınıf 1. Dönem Dersleri
Toprak Kirliliği, Hava Kirliliği, Su Kirliliği ve Kontrolü, Çevresel Etki Değerlendirmesi, Bulaşıcı Hastalıklar, Klimatoloji, Genel Parazitoloji, Kentleşme ve Çevre Sağlığı, Doğa Koruma Stratejileri, Raporlama ve Araştırma Yöntemleri, Ekoloji.

2. Sınıf 2. Dönem Dersleri
Katı Atıklar, Gıda Hijyeni ve Sanitasyon, Ekotoksikoloji, Çevre ve Mevzuat, Çevre Kirliliği Ölçme ve Değerlendirme, Atıksu Arıtımı, Çevre ve Enerji, Biyokimya, Sağlık Hizmetleri Yönetimi, İklim Değişikliği ve Çevresel Etkileri.

Çevre Sağlığı Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Sanırım sizler için en mutlu haberleri vereceğimiz başlık bu başlık olacak. Evet, Çevre Sağlığı mezunları, atama konusunda bir hayli şanslıdır. Son birkaç yılda yapılan her atamada Çevre Sağlığı mezunlarına da ziyadesiyle kadro açılmış ve bölüm mezunları düşük sayılacak puanlarla Sağlık Bakanlığına bağlı resmi birimlere atanmıştır.

Günümüzde 70 puanla atanmak gerçekten her bölüme nasip olmuyor. Fakat Çevre Sağlığı mezunları 2020 KPSS atamalarında 70 ve üzeri puanlarla atanabildi. 2019’da ise yine 75 ve 85 arasında puan alanlar atanmayı başarabildi. Gelecekte ne olur bilemeyiz ama 2020 yılı, bölüm mezunları için iyi bir yıl oldu.

Çevre Sağlığı Okuyanlar ve Çevre Sağlığı Bölümü Yorumları

Değerli adaylar, bölüm hakkında ziyaretçilerimiz tarafından yapılan yorumlar aşağıda yer almaktadır. Ayrıca buradan bir kesime de seslenelim: Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de bu içeriğimizi zenginleştirmek ve daha işlevsel hale getirmek için Çevre Sağlığı iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER
Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: Çevre Sağlığı Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları Hakkında Bilgi
Çevre Sağlığı Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları Hakkında Bilgi
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZIldZGgGEO_0fl0_JPCjmwKEiF0wgCJGL6tYOOtS9s1RoNTU7uvlXwrkRGolacv78gGzFZxZhS6SS-IiELBg2jwAd73W6qqkFVlgBQOqFksp34HrkQ6W-IYQAkHiRMkNUWk8RDhojPT5O/s320/cevre-sagligi-bolumu.jpeg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZIldZGgGEO_0fl0_JPCjmwKEiF0wgCJGL6tYOOtS9s1RoNTU7uvlXwrkRGolacv78gGzFZxZhS6SS-IiELBg2jwAd73W6qqkFVlgBQOqFksp34HrkQ6W-IYQAkHiRMkNUWk8RDhojPT5O/s72-c/cevre-sagligi-bolumu.jpeg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/04/cevre-saglg-bolumu-nedir-ne-is-yapar.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/04/cevre-saglg-bolumu-nedir-ne-is-yapar.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content