Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları Hakkında Bilgi

Çevre Koruma ve Kontol bölümü iş imkanları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, KPSS atamaları nasıl gibi her türlü sorunuzun cevabını buradan alabilirsiniz.


Çevre Koruma ve Kontrol bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Önlisans ve lisans bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 2 yıllık Çevre Koruma ve Kontrol bölümü var. Aşağıda sırasıyla Çevre Koruma ve Kontrol bölümü nedir, puan türü nedir, Çevre Koruma ve Kontrol bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, Çevre Koruma ve Kontrol dikey geçiş bölümleri ve atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Son birkaç yılın belki de en şanslı bölümlerinden biri de Çevre Koruma ve Kontrol bölümü oldu; zira son yıllarda yapılan atamalarda, özellikle 2020 alımlarında bu bölüm mezunlarına da fazlasıyla özel kontenjan açıldı ve bölüm mezunları 70 ve üzeri puanlarla çeşitli kurumlara sağlık teknikeri unvanı ile atandı. Bölüm mezunlarının bu kadar kolay atanmasına rağmen, bölüme olan talep o kadar yüksek değildir. Hatta birçok üniversitenin kontenjanları 2019-2020 eğitim-öğretim yılında dolmamıştır. Peki, çevre koruma ve kontrol nedir, yakından tanıyalım:

2 Yıllık Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü Nedir?

Çevre Koruma ve Kontrol bölümü; insan sağlığını olumsuz etkileyen her türlü olumsuz şartların ortadan kaldırılması için gerekli tedbirleri alan; hava, su ve kara parçalarını her türlü zararlı etkenden koruyan sağlık teknikerleri yetiştiren bir önlisans programıdır.

Bu bölüm, ülkemizde 10-12 kadar üniversitede okutulmaktadır. Bölüme her sene beş yüzden fazla öğrenci kabul edilmektedir. Bölümün taban puanları ise 180’lerden başlayıp 250’lere kadar çıkabilmektedir.

Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Çevre Koruma ve Kontrol bölümü içn girilmesi gereken tek sınav YKS kapsamında gerçekleştirilen ilk oturum olan TYT oturumudur. TYT oturumuna katılıp 150 baraj puanını aşan her aday, bölümü tercih etme hakkına sahip olur. Sıralama bazında yapılan istatistiklere göre puanı yüksek olanlar tercih ettikleri üniversitelerin bu bölümüne yerleştirilir. Eğitim süresi 2 yıldır.
 
çevre koruma ve kontrol bölümü
Çevre Koruma ve Kontrol

Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

Çevre Koruma ve Kontrol mezunları özel sektörde de iş bulma imkanına sahiptir; ancak KPSS ile kamu kurumlarına atanmak çok daha avantajlı ve kolaydır. 2020 Mart ayında yapılan Sağlık Bakanlığı atamasında bu bölümden de yüzlerce kişi, aşağıda da listelediğimiz çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına atanmıştır. Çevre Koruma ve Kontrol iş imkanlarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

1- Toplum Sağlığı Merkezlerine KPSS ile atanabilirler.
2- Atık Su Arıtım Tesislerinde görev alabilirler.
3- Geri Dönüşüm Tesislerinde çeşitli departmanlarda çalışabilirler.
4- İçme Suyu Arıtım Tesislerinde görev alabilirler.
5- İl ve ilçe belediye başkanlıklarında çalışabilirler.
6- Çevre Bakanlığı merkez teşkilatı ve bu bakanlığa bağlı taşra teşkilatlarına atanabilirler.
7- Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile her türlü resmi sağlık kuruluşunda görev alabilirler.
8- Özel Hastanelerde KPSS şartı olmaksızın çalışabilirler.
9- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına atanabilirler.


Çevre Koruma ve Kontrol Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Çevre Koruma ve Kontrol mezunları, son yıllarda yapılan KPSS alımlarında Çevre Sağlığı bünyesinde ‘’Sağlık Teknikeri’’ olarak atandılar. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına sağlık teknikeri sıfatıyla atanan mezunların başlıca görevleri şunlardır:

1- İnsan sağlığına zarar veren her türlü olumsuzluğu belirler.
2- Kumaya açık olan ve herhangi bir sebeple insan sağlığına zarar verebilecek olan çeşitli kurum ve kuruluşları denetler.
3- Denetimini yaptıkları herhangi bir kurumda var olan olumsuz bir durumun iyiliştirilmesini sağlar, kurallara uymayanlara çeşitli yaptırımlarda bulunulmasını sağlar.
4- İçme suları veya benzer kaynak sulardan numune alarak gerekli tahlillerin yapılması için ilgili yerlere gönderir ve bu suların dezenfektasyonunu sağlar.
5- Kaynak, memba ve kuyu sularının kirlenme odaklarını sapta ve iyileştirmek için çeşitli girişimlerde bulunur.
6- Yeraltı ve yer üstü içme ve çeşitli alanlarda kullanma sularını belirler.
7- Besin maddelerinden numuneler alır ve bu numuneleri analiz eder veya ettirir.
8- Dezenfekte edilen sularda serbest klor tespiti yapar veya ilgili birimlere yaptırır.
9- İlgili il veya ilçede bulunan esnafların denetimini yapar, yaptığı denetimlerin kayıtlarını tutar ve bunları muhafaza eder.
10- Kabataslak biçimde arıtım tesisleri, su tesisleri, arazi ve bina krokilerini çeşitli alanlarda kullanmak için çizer.
11- Fare ve benzeri kemiriciler ile mücadele çalışmalarını yapar.
12- Her türlü bulaşıcı hastalığın ortadan kaldırılabilmesi için çevresel faktörleri inceler ve bu konuda gerekli tüm tedbirleri alır.
13- Hava kirliliği ölçümlerini yapar.
14- Hava kirliliğini azaltıcı yakma metotlarının uygulanmasını sağlar.
15- Endüstride zararlı atık maddeleri kontrol eder ve gerekli önlemleri alır.
16- Otogarlar, tren garları, hava alanları, hava limanları, limanlar gibi alanlarda her türlü sağlık tedbirlerinin alınmasını sağlar.

Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Daha çok, Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda sağlık teknikeri olarak görev yapan Çevre Koruma ve Kontrol mezunları maaşlar 3600-3800 lira arasında değişmektedir. Mesleğe yeni başlayan biri ile yıllardır görev yapan birinin maaşı eşit olmaz. Kıdem arttıkça maaş da artmaktadır. Ayrıca özellikle hastanelerde döner sermaye gibi ayrı bir kazanç girdisi bulunmaktadır. Hastanelerin döner sermaye ödemeleri de farklılık gösterebileceğinden, A şehrine çalışan biri ile B şehrinde çalışan birinin maaşları eşit olmayabilir.

Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü Dikey Geçiş Bölümleri, DGS ile Hangi Bölümlere Geçiş Yapabilir?

Çevre Koruma ve Kontrol mezunları da tıpkı diğer önlisans mezunları gibi bazı lisans bölümlerine dikey geçiş yaparak eğitimlerine geçtikleri lisans bölümünün 3. Sınıfından devam etme şansına sahiptir. Gerçi bu bölümü DGS konusunda şanslı saymak pek mümkün değildir; zira mezunlar sadece 3 bölüme geçiş yapma hakkına sahiptir. Çevre Koruma ve Kontrol bölümü DGS bölümleri şunlardır:

1- Biyoloji
2- Çevre Mühendisliği
3- Kimya

2 Yıllık Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bölümü tercih etmeyi düşünenlerin merak ettiği konulardan biri de bölümün derslerinin zor olup olmadığıdır. Açıkça söylemek gerekirse, sayısal derslerle arası iyi olmayan öğrenciler bölümde zorlanacaktır; çünkü aşağıdan da görüldüğü gibi fizik ve matematik gibi dersler de okutulmaktadır. Ama çalışan için geçilmeyecek ders de yoktur tabii. Çevre Koruma ve Kontrol dersleri şunlardır:

1. Sınıf 1. Dönem Dersleri
Kimya, Matematik, Fizik, Çevre Esasları, Temel Laboratuvar Teknikleri, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Temel Bilgi Teknolojisi.

1. Sınıf 2. Dönem Dersleri
Çevre Kimyası, Mikrobiyoloji, Bilgisayar Destekli Teknik Resim, Yabancı Dil, Türk Dili, Ekoloji, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Hidroloji, Su Kirliliği, Staj (30 gün).

2. Sınıf 1. Dönem Dersleri
Fiziksel-Kimyasal Temel İşlemler, Su Temini ve Kanalizasyon, Çevre Hukuku, İçme Suyu Arıtımı, Hava Kirliliği ve Denetimi, Gürültü Kirliliği, Tehlikeli ve Zararlı Atıklar, İşçi Sağlığı ve Güvenliği, Toprak Kirliliği ve Kontrolü.

2. Sınıf 2. Dönem Dersleri
Atık Suların Arıtılması, Endüstriyel Kirlilik ve Kontrolü, Katı Atıklar ve Kontrolü, Çevresel Etki Değerlendirmesi, Aerobik Tanıtım, İleri Arıtma Teknolojileri, Arıtma Tesislerinin İşletilmesi, Staj (30 gün).

Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Gerek 2019 yılında hem de 2020 yılında bu bölüme KPSS alımlarında fazlasıyla kontenjan verildi. Yapılan atamaları kontrol ettiğimizde Çevre Koruma ve Kontrol KPSS atama puanlarının gayet düşük olduğunu gördük. Öyle ki, mezunlar 70 ve üzeri puanlarla hastanelere ve toplum sağlığı merkezlerine atandı.

Çevre Koruma ve Kontrol Okuyanlar ve Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü Yorumları

Bölüm hakkında ziyaretçilerimiz tarafından yapılan yorumlar, eğer varsa, aşağıdadır. Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de bu içeriğimizi zenginleştirmek ve daha işlevsel hale getirmek için Çevre Koruma ve Kontrol iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER: 4
 1. Merhaba ben lise mezunuyum bu sene kpss ortaöğretime girdim ve 88,5 puan aldım bu bölüme tercih versem çalışabilir miyim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhabalar tam olarak anlamadım sizin demek istediğinizi ama bölümü okumak istiyorsanız TYT ye girmeniz gerekmektedir.Yok bu Ortaöğretim KPSS puanınız ile atanmak istiyorsanız bu atamalara giremezsiniz.Nedeni 2 yıllık olan bölümü bitirip ÖNLİSANS KPSS YE girip atamalara girmeye hak kazanırsınız.Bu arada Puanınız Bence gayet iyi ortaöğretim Kpss tercihlerini kaçırmayın.

   Sil
 2. Bu bölümün özel sektörleri nelerdir ?

  YanıtlaSil
 3. Bölümde çalışan kişiler ortalama ne kadar maaş alıyor

  YanıtlaSil
Yorum Nasıl Yazılır?
1. Yorum Kutusu'na yorumunuzu yazın.
2. Yorumlama Biçimi bölümünden Google hesabınızla mı, Anonim (Adsız) olarak mı yoksa herhangi bir isim (Adı/URL) yazarak mı yorum yapmak istediğinizi belirtin.
3. Eğer Google hesabınızla yorum yaparsanız, yorumunuza cevap yazıldığında size bir e-posta gönderilir. Bunun için ''Beni Bilgilendir'' kutucuğunu işaretleyin.
4. Yayınla butonuna tıklayın.
5.Robot değilim uyarısı çıkarsa kutucuğu işaretleyin ve sizden isteneni yapın.

Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları Hakkında Bilgi
Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları Hakkında Bilgi
Çevre Koruma ve Kontol bölümü iş imkanları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, KPSS atamaları nasıl gibi her türlü sorunuzun cevabını buradan alabilirsiniz.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWJeaamKbve_W9TOFn_IjBgbWq-3VpgNuyV_doVqQKU_WgmjAWClcdsQCduMTgPjGfcBYKOCz6G5pJp4LaAev9IonyQySt-E0V18e70clCwlaZXApi6bEo9V8SURAMXNDUym1NbJh8arV1/s320/cevre-koruma-ve-kontrol-bulumu.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWJeaamKbve_W9TOFn_IjBgbWq-3VpgNuyV_doVqQKU_WgmjAWClcdsQCduMTgPjGfcBYKOCz6G5pJp4LaAev9IonyQySt-E0V18e70clCwlaZXApi6bEo9V8SURAMXNDUym1NbJh8arV1/s72-c/cevre-koruma-ve-kontrol-bulumu.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/04/cevre-koruma-ve-kontrol-bolumu-nedir-ne.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/04/cevre-koruma-ve-kontrol-bolumu-nedir-ne.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content