Anestezi Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları Hakkında Bilgi

Anestezi bölümü nedir, ne iş yapar, maaşları, dersleri, iş imkanları, KPSS atama puanları, yorumları ve dikey geçiş hakkında bilgileri derlediğimiz güncel bir yazı.

Anestezi bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Önlisans ve lisans bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 2 yıllık Anestezi bölümü var. Aşağıda sırasıyla Anestezi bölümü nedir, puan türü nedir, Anestezi bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, Anestezi dikey geçiş bölümleri ve atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Bir önlisans programı olmasına rağmen lisans programı karizmasına sahip olan ender bölümlerden bir tanesi de anestezi bölümüdür. Anestezi bölümü gerek maaş konusunda gerekse de mesleğinin itibarı konusunda önde gelen bölümlerden biridir. Bundan yıllar öncesine baktığımızda bölüm mezunlarının daha yüksek puanlarla atanabildiğini görüyoruz; ancak her şeye rağmen tercih edilebilecek bir bölüm olduğunu düşünüyoruz.

2 Yıllık Anestezi Bölümü Nedir?

Anestezi teriminin anlamına bakacak olursak ‘’uyutma’’, ‘’uyuşturma’’ anlamlarına geldiğini görebiliriz. Tıpta herhangi bir operasyon görecek hastaların ağrı ve acı hissetmemesi için bazı tıbbi teknik, yöntem ve ilaçlarla kısmi veya tam olarak uyutulması ve uyuşturulmasıdır.

Anestezi bölümü ise ameliyatlarda anestezi işini gerçekleştirebilecek eğitimli ve deneyimli sağlık personelleri yetiştiren bir önlisans programıdır. Bölümü başarı ile bitirenlere ‘’anestezi teknisyeni’’ unvanı verilir. Anestezi teknisyenleri, ameliyat esnasında uzmanlara/hekimlere yardımcı olarak da görev yaparlar.

Anestezi Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Anestezi bölümünü tercih etmek için takip edilmesi gereken basamaklar karmaşık değildir. Biindiği gibi liseden mezun olanlar, üniversiteye geçme sürecinde YKS’ye girerler. YKS kapsamında iki sınav yapılır. Bunlar TYT ve AYT’dir. TYT ilk yapılır. Bu sınav hem bir baraj sınavı hem de 2 yıllık bölümler için kullanılan sınavdır. TYT’de belli bir puanı alamayanlar AYT’ye girme hakkını kazanamazlar.

TYT’ye girip herhangi bir 2 yıllık bölümü tercih etmek için alınması gereken baraj puanı ise 150’dir. Anlayacağınız, TYT’den en az 150 puan alamazsanız Anestezi veya başka herhangi bir bölümü tercih edemezsiniz. Ancak Anestezi bölümü 150 puanla kazanılacak bir bölüm de değildir. Bu bölüme yerleşebilmek için çok daha yüksek puanlar almalısınız.
Anestezi programının eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim 4 ayrı dönem halinde verilir ve her dönemin dersleri ayrıdır. Öğrencilerin başarı ile mezun olması için staj görme zorunluluğu da bulunmaktadır.
anestezi bölümü ne iş yapar
Anestezi Bölümü

Anestezi Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

Anestezi mezunlarının görevinin ameliyathanelerde anestezi işlemlerini uygulamak olduğunu belirtmiştik. Buradan anlaşılıyor ki ameliyat yapılan, ameliyathane birimleri bulunan her kuruluşta anestezi uzmanlarının da bulunması gerekir. Bu bağlamda anestezi mezunlarının iş olanaklarını, çalışma alanlarını şu şekilde listeleyebiliriz:

1- Anestezi mezunlar Türkiye Kamu Hastanelerinde yani bildiğimiz devlet hastanelerinde çalışabilirler.
2- Üniversitelere bağlı hastanelerde görev alabilirler.
3- Eğitim ve araştırma Hastanelerine atanabilirler.
4- Özel Hastanelerde KPSS şartı aranmaksızın çalışabilirler.

Anestezi Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Anestezi teknisyenleri çalıştıkları sağlık kuruluşlarında aşağıda belirtilen görevleri yerine getirirler. Anestezi Teknikeri görevleri şunlardır: 

1- Görev yaptığı birimin tüm hizmet ve işlemlerinin kural ve yasalara uygun olarak yapılmasını sağlar. Bu konuda Anestezi uzmanı ve hastane başhekimliği ile koordineli çalışır.
2- Ameliyat bittikten sonra hasta ameliyathaneden alınıp ilgili yere sevk edilirken hastanın başında bulunur.
3- Ameliyathanede anestezi ile ilgili araç ve gereçlerin bulunmasını ve bunların düzenlenmesini sağlar. Tüm malzemeleri eksiksiz olarak bulundurur.
4- Anestezi takiplerinin Anestezi Uzmanının önerdiği şekilde yapılmasını sağlar ve kayıtlarını tutar.
5- Birimde görev alan diğer elemanların görevini aksatacak acil bir durum karşısında Anestezi Uzmanını bilgilendirir ve yapması gerekenleri Anestezi uzmanının talimatıyla yapar.
6- Anestezi maliyetlerini ilgili formlara işler ve gerekirse bu formları kayıt altına alır ve muhafaza eder.
7- Çalışma saatlerine riayet eder.
8- Tespit ettiği aksaklıkları ve eksik malzemeleri sorumlu anestezi teknisyenine bildirir.
9- Düzenlenen eğitim ve toplantılara katılır.
10- Görevini Kalite Yönetim Sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür.

Değerli okurlar, öncelikle iki terimi birbirinden ayırmakta fayda var. Anestezi teknisyeni ile anestezi uzmanı/anestezist farklı kavramlardır. 2 yıllık Anestezi bölümünden mezun olanlara ‘’anestezi teknisyeni/teknikeri’’ denirken 6 yıllık Tıp okuduktan sonra Anestezi alanında ihtisas görmüş olan tıp doktorlarına ‘’Anestezi uzmanı veya anestezist’’ denilmektedir. Anestezi teknisyenleri, anestezi uzmanı yani doktorunun sorumluluk ve gözetiminde çalışırlar.

Anestezi Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Anestezi teknikeri maaşları çalışılan il, hastane veya birime bağlı değişmekle beraber genellikle 4500-5000 lira arasında değişmektedir. Bu rakam, kamuya bağlı hastaneler için geçerlidir. Özel hastanalerde durum biraz farklıdır. Genel olarak söyleyecek olursak birçok özel hastanede anestezi teknisyeni maaşları biraz daha düşük olmaktadır. Yıllardır görev yapan ve eşi çalışmayan bir anestezi teknisyeninin maaşı daha yüksek olacaktır.

Anestezi Bölümü Dikey Geçiş Bölümleri, DGS ile Hangi Bölümlere Geçiş Yapabilir?

Üniversite tercihlerinden sonra herhangi bir 2 yıllık bölüme yerleştiyseniz, o bölümün sizin kaderiniz olduğuna inanmak zorunda değilsiniz. Başka bir bölüm okumanın en iyi yolu üniversite sınavlarına tekrar hazırlanmaktır. Ancak bu tek yol değildir. 4 veya üzeri yıllık bir lisans bölümüne yerleşmek için bir diğer şansınız da DGS’dir. Yani Dikey Geçiş Sınavı.

Hemen hemen her 2 yıllık bölümün, dikey geçiş yapma olanağı bulunan 4 yıllık bölümler bulunmaktadır. Kendi önlisans programından başarı ile mezun olanlar DGS’ye girerek başarılı olduklarında kendilerine imkan verilen bazı lisans programlarına geçiş yaparak eğitim hayatlarına yeni bölümlerinin 3. Sınıfından devam edebiliyorlar. Anestezi mezunlarının dikey geçiş yapma hakkına sahip olduğu bölümler aşağıda:

1- Acil Yardım ve Afet Yönetimi
2- Hemşirelik
3- Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

2 Yıllık Anestezi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Anestezi bölümü dersleri üniversiteden üniversiteye küçük farklılıklar gösterebileceği gibi genel olarak işlenen dersler aşağıdaki gibidir. Tarih ve yabancı dil gibi genel dersler de bulunmakla beraber, derslerin neredeyse tamamını anestezi ile ilgili meslek dersleri oluşturur. Anestezi dersleri zor mu sorusuna açıkça cevap vermek gerekirse bölümün derslerinin zor olduğunu ama geçilemez olmadığını söyleyebiliriz. Anestezi bölümü dersleri aşağıdaki gibidir:

1. Yıl 1. Dönem Dersleri
Anesteziyoloji - I, Anatomiye Giriş, Fizyolojiye Giriş, Genel Kimyaya Giriş, Bilgisayara Giriş, Temel İngilizce I
1. Yıl 2. Dönem Dersleri
Anesteziyoloji - II,  Anestezi Teknik Özel Bakım ve Tedavi, Anestezide Farmakoloji, Mikrobiyolojiye Giriş,  Temel İngilizce II, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi
2. Yıl 1. Dönem Dersleri
Yaz Stajı,  Anesteziyoloji - III, Monitörizasyon, İlkyardım, Enfeksiyon Hasatalıkları, Üniversite Geneli Seçmeli
2. Yıl 2. Dönem Dersleri
Mesleki Uygulama - II, Anesteziyoloji - IV, Sağlık Terminolojisi ve Kavramları, Psikoloji Bilimi,  Alan Seçmeli Dersi I

Anestezi Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Anestezi KPSS atama puanları birçoğunuza yüksek gibi gelse de aslında birçok bölüme göre düşük bile sayılabilir. Sağlık Bakanlığı en son yaptığı atamada Anestezi mezunları 82 ve üzeri puanlarla çeşitli kurumlara atanabildi. Evet, KPSS’den 82 ve üzeri almak çok da kolay değil; anca işini az çok ciddiye alan ve gerçek bir KPSS hazırlık süreci geçiren herkes bu puanı alabilir. İlerleyen dönemlerde ayrı bir başlıkta Anestezi bölümü KPSS taban puanlarını ele alacağız. O başlık altında hangi dönemde kaç anestezi teknikeri atamasının kaç puanla yapıldığını görebileceksiniz.

Anestezi Okuyanlar ve Anestezi Bölümü Yorumları

Alaeddin Türkmen Diyor ki:
‘’Anestezi Bölümünden mezun olanlar Anestezi teknikeri olarak görev yapıyorlar. Hastanelerin Anestezi ve Reanimasyon bölümlerinde, hastayı ameliyata hazırlamak ve operasyondan sonra tekrar uyanadırmak başlıca görev tanımları arasında sayılıyor. Özel sektörde hep aranan bir meslek durumunda. Bu nedenle şanslı bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Devlet atamaları birçok bölüme göre iyi olmakla beraber geçtiğimiz yıllardaki kadar fazla değildir.’’

woman of the west diyor ki:
‘’Anestezi bölümü mezunları özel ve devlete bağlı hastanelerde ameliyathane bölümünde görev yapar. Bunun dışında sağlık sektöründe belki de en geniş bilgilere ve el becerilerine sahip bölüm olduğu için bazı şirketlerde hemşire, acil tıp teknisyeni olarak da görev alabilirler. İş imkanları devlet hastaneleri, özel hastaaneler, şirketler, derneklerdir. (İlk yardım bilgisinden dolayı) KPSS'de ne yazık ki sağlık sektöründe en az kadro açılan bölümlerdendir. Bu nedenle KPSS’den yüksek puan almak gerekir. Özel hastanelerde de başta İstanbul olmak üzere pek çok hastanelerde anestezi bölümüne ihtiyaç duyulmaktadır.

Lise bölümüm olduğu için yatay geçiş yapmak durumunda kaldım fakat seçme şansım olsaydı da bölümümün dışına çıkmazdım. İş imkanı sınırı olmadığı için öğrenciyken bile bu mesleğin icraatını sürdürebilirsiniz. Hem okuyup hem para kazanabilirsiniz. KPSS puanını tutturabilirseniz veya kadro açılırsa devlet memuru da olabilirsiniz.’’

Duhan Küçük Diyor ki:
‘’Sabırlı, uykuya dayanabilen ve iradeli biriyseniz anestezi bölümü tam size göre. Bu bölüm hakkında detaylı bilgileri ben tercih yapmadan önce https://www.elizan.net/ şu sitede okumuştum. gerçekten de dedikleri gibi. makalelere bir bakın derim.’’

Feyzanur Ar diyor ki:
‘’Ya ben anlamıyorum, neden bu kadar olumsuz konuşuyorsunuz! Köpek gibi çalışıyoruz falan.. Tabikii de çalışacaksınız. Siz kolay yolu seçmiş ve 2 yıllık okumuşsunuz. Tekniker olmayı siz seçmişsiniz ve ayrıca hiçbir mesleğin kolay yolu yoktur. Şuan bizi sınavlara hazırlayan hocalarımız bile akşama kadar boğaz patlatıyor, yeri geliyor sesi kısılıyor, akşama kadar ayakta çalışıyor. Şimdi çalıştığınız yerde yorulduğunuzu söylemeniz çok saçma geliyor bana. 

Ayrıca şu 2500-3000 TL maaş alıyorum falan diyen arkadaşlar hangi üniversitelerden mezun olmuşlar acaba. "o kadar okudum şimdi iş bulamıyorum". Nerden ve mezun olduğun puan da çok önemli bir şart. Yani böyle olumsuz konuşarak hiçbir yere varamıyorsunuz. Yani bir de şöyle bir şey var: Madem maaşlar bu kadar düşük, niçin bu bölüme fazlaca talep var. Lütfen, hepinizi azıcık düşünerek yorum yazmaya davet ediyorum.’’

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de bu içeriğimizi zenginleştirmek ve daha işlevsel hale getirmek için Anestezi iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER: 1
  1. anestezi okuyorum 1. sınıfım yazın stajım olacakmı veya olacaksa kaç yıl ne zamanlar

    YanıtlaSil
Yorum Nasıl Yazılır?
1. Yorum Kutusu'na yorumunuzu yazın.
2. Yorumlama Biçimi bölümünden Google hesabınızla mı, Anonim (Adsız) olarak mı yoksa herhangi bir isim (Adı/URL) yazarak mı yorum yapmak istediğinizi belirtin.
3. Eğer Google hesabınızla yorum yaparsanız, yorumunuza cevap yazıldığında size bir e-posta gönderilir. Bunun için ''Beni Bilgilendir'' kutucuğunu işaretleyin.
4. Yayınla butonuna tıklayın.
5.Robot değilim uyarısı çıkarsa kutucuğu işaretleyin ve sizden isteneni yapın.

Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: Anestezi Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları Hakkında Bilgi
Anestezi Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları Hakkında Bilgi
Anestezi bölümü nedir, ne iş yapar, maaşları, dersleri, iş imkanları, KPSS atama puanları, yorumları ve dikey geçiş hakkında bilgileri derlediğimiz güncel bir yazı.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCQQEDoj69XBAz_bDppkq6E6SaeGcjEp2yw0WsbcZzvE_Ijiy3Fk9fbdQB2xudXesbhc_t9t_H8cPqku92-ZcDv4iKKVRiOVgK_NbZL0FWjPp8nMqbfBGfRPqWnWHnG1xBGYZkpy2JDL7_/
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCQQEDoj69XBAz_bDppkq6E6SaeGcjEp2yw0WsbcZzvE_Ijiy3Fk9fbdQB2xudXesbhc_t9t_H8cPqku92-ZcDv4iKKVRiOVgK_NbZL0FWjPp8nMqbfBGfRPqWnWHnG1xBGYZkpy2JDL7_/s72-c/
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/04/anestezi-bolumu-nedir-ne-is-yapar.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/04/anestezi-bolumu-nedir-ne-is-yapar.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content